Een uitvaart op maat...

Tijdens de uitvaart
Ik moedig u aan om de eerste uren als naasten bij elkaar te zijn. Pas wanneer u eraan toe bent, zal ik bij u komen. Voorafgaand aan mijn bezoek is het belangrijk dat de huisarts of behandelend arts het overlijden heeft vastgesteld.

 

Mijn doel in dit eerste bezoek is om u het vertrouwen te geven dat u, met goede begeleiding, de zorg voor een persoonlijk afscheid van uw dierbare op zich kunt nemen. In ons vak noemen we dit ‘de zorg voor de overledene aan de familie teruggeven’. U weet immers wat het beste bij haar of hem én bij u past.

 

Misschien zijn er zaken die u graag zelf wilt doen. Denk aan de laatste verzorging, het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente, het sluiten of dragen van de kist. Dat kan allemaal. Alles wordt pas na zorgvuldig overleg afgesproken, waarbij ik elke dag contact met u heb. Zo raakt u met mij vertrouwd en ik met u.

En dat geeft rust.

 

De intensieve dagen tot aan de uitvaart
In deze periode zult u ervaren wat uw dierbare voor u en andere mensen betekend heeft. Het zijn momenten van ontmoeten en afscheid. Steeds een beetje meer naar die ene dag toeleven, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Het is belangrijk om iedereen die betrokken is bij een overlijden, dus ook jonge kinderen, de gelegenheid te geven om op eigen wijze afscheid te nemen.

Maar het is ook goed om in te zien dat het afscheid nemen hoort binnen de intimiteit van het leven.

Daarin moet ook plaats zijn voor ‘alleen zijn met de ander’; niet alles hoeft openbaar en voor iedereen bestemd te zijn.

 

In deze dagen en op de dag van de uitvaart zal ik soms op de voorgrond, maar meestal op de achtergrond aanwezig zijn. Ondersteunend daar waar nodig is. Want in mijn visie bestaat een professionele begeleiding hieruit dat u als naaste kunt doen wat in uw hart besloten ligt. Mijn taak als uitvaartbegeleidster is ervoor te zorgen dat dát alle ruimte krijgt.